q23sa„В полите на Витоша“ е пиеса от Пейо Яворов. Написана е след ненавременната смърт на Мина Тодорова, в която Яворов е бил влюбен. Макар че пиесата е написана по личните преживявания на поета, в нея присъстват вечните теми за любовта, гордостта, политическите пристрастия и пагубната поквара на властта. В центъра на пиесата са двама млади и тяхната невъзможна и обречена любов, която води до трагедия, подобна на тази на Ромео и Жулиета.