34ert12«Вампир» от български писател, драматург, публицист и политик Антон Страшимиров. “Вампир” е пиеса за копнежите и цената, която заплаща всеки, който се опита да бъде различен и не може да се примири със съдбата си. За вампира, който се крие във всеки един от нас. За невъзможната любов на двама млади, която изправя майка срещу дъщеря и тласка героите към гибел.